Opći uvjeti

Opće odredbe

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, prava na raskid ugovora, uvjete dostave, zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka i druga pitanja vezana uz Internetsku trgovinu.

Nositelj svih prava na internet stranici dermacare.hr je trgovačko društvo DISPOMED PROMET d.o.o., Zagreb, Podolje 9 (dalje u tekstu: „Prodavatelj“). Društvo putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Internet trgovine (dalje u tekstu: Internet trgovina). Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Internet trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o kupoprodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između Kupca i Prodavatelja.

Kupac je dužan prije kupnje upoznati se sa ovim Uvjetima te iste provjeravati prilikom svake posjete predmetne Internet stranice, kako bi bio upoznat sa svim  pravima i obvezama. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku narudžbe proizvoda.

Prodavatelj pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te ne odgovara ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na internet stranici dermacare.hr.

Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.

Prodavatelja pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te ne odgovara ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na internet stranici dermacare.hr

Prodavatelj pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično i u potpunosti ograničavanje pristupa kao i pružanje određenih usluga Kupcima koji krše odredbe ovih Uvjeta.

Korištenje usluga Internet trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Internet trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Prodavatelj  ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Prihvaćanje Općih uvjeta

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET), Zakonom o uslugama (ZU) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO), te zajedno sa podacima objavljenim na Internet stranici dermacare.hr predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP. Korištenjem dermacare.hr se da je Kupac upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranice ili Kupac nije pročitao Opće uvjete. 

Prodavatelj

Prodavatelj je društvo Dispomed Promet d.o.o., koji posluje pod trgovačkim imenom DermaCare i koji putem Internetske trgovine prodaje proizvod Kupcu.

Dispomed promet d.o.o.
Podolje 9, 10000 Zagreb

Registriran kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080462959

OIB: 53924099291

EUVAT: HR53924099291
MB:01735241

Kontakt e-mail: info@dermacare.hr; dispomed.promet@zg.t-com.hr
Kontakt telefon: 00385 (0) 1 3773 446

Kupac

Kupac je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internetske trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja Prodavatelja, a koji čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavatelja i Kupca.

Kupac je osoba koja odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati putem pružatelja platne usluge (kreditnom karticom, e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u banci, pošti ili FINI i pošalje narudžbu Prodavatelju.

Ugovor o kupoprodaji

Ugovor o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenika da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.

Odricanje od odgovornosti

Korištenje

Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice dermacare.hr, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Kupcu ili Posjetitelju stranice u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.

Uređaji

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na dermacare.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja dermacare.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.

Troškovi korištenja

Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge Internet trgovine na dermacare.hr ne uključuju troškove koje Kupci snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine.

Točnost osobnih podataka

Prilikom korištenja dermacare.hr Internet stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi.

Slike i opisi 

Prodavatelj ne odgovara za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na dermacare.hr. Internet trgovina zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda Prodavatelj ne odgovara. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Cijene

Sve cijene su izražene u Kunama (Kn) i uključuju PDV. Za kupce na teritoriju Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, valuta plaćanja je Euro (EUR).
Prodavatelj pridržava pravo promjene cijena ako nije navedeno drugačije (slučaj akcija i posebnih popusta). Cijene važe u trenutku slanja ponude i nemaju unaprijed određeno važenje. Cijene vrijede u slučaju plaćanja s dolje navedenim načinima plaćanja i pod uvjetima navedenima u Općim uvjetima. Cijene vrijede samo za elektronsku narudžbu proizvoda putem internet trgovine.

 Dostava

Proizvode dostavlja Hrvatska pošta, DPD ili Tisak dostavna služba te je raspoloživa na cjelokupnome teritoriju Republike Hrvatske. Za područje Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, dostava se vrši putem lokalnih dostavnih službi.

Cijena dostave ne obračunava se prema težini paketa i naplaćuje se u paušalnome iznosu od 25,00 kn s PDV-om i navedena je u pregledu košarice prije izvršenja plaćanja. Za narudžbe preko 500,00 kn s PDV-om dostava je besplatna (vrijedi samo za područje RH). Za narudžbe van teritorija RH, sustav obračunava cijenu dostave prije naplate proizvoda.

Rok isporuke je od tri do deset radnih dana od primitka uplate Kupca.

Rok dostave počinje od trenutka kad Prodavatelj zaprimi uplatu na žiro ili devizni račun ili bude odobrena autorizacija kreditnih kartica. Subote, nedjelje i državni blagdani i praznici ne računaju se u rok dostave.

Ukoliko se Kupac ne zatekna na mjestu isporuke naznačenome u narudžbi, poštar u sandučiću ili kod odraslog člana kućanstva ostavlja pisanu obavijest s kojom Kupac preuzima paket u narednih 5 radnih dana u lokalnome poštanskom uredu. Naručeni proizvod zapakiran je na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnome radniku, te odbiti preuzeti isporučenu robu na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, a naknadne se reklamacije ne uvažavaju.

Roba je osigurana od gubitka tijekom dostave, te ako kupac nakon 30 dana od izvršenja plaćanja za narudžbu ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti prodavatelja kako bi isti mogao pronaći pošiljku ili poslati zamjensku. Ukoliko kupac ne podigne pošiljku od dostavne službe u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća prodavatelju. Ako kupac zatraži ponovnu dostavu, prodavatelj ima pravo zaračunati dostavu. Račun se dobiva s dostavljenim proizvodom.

Za više informacija o dostavi ili statusu pošiljke Kupac može dobiti informacije  na tel: 00 385 1 3773 442 ili putem e-mail adrese: info@dermacare.hr

Pregled prilikom preuzimanja

Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod, to jest:

 • provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.
 • obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s dostavnicom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

Isporuka nenaručenog proizvoda

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.

Primitak pošiljke

Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (jamstveni list, obavijest o proizvodu, upute za korištenje proizvoda, tehnička uputa, izjava o sukladnosti i drugo), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled te da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.

Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer reklamacije prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavatelj neće uvažiti.

Odbijanje preuzimanja

Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Pravo na povrat proizvoda

U roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda Kupac ima pravo na povrat Proizvoda u slučaju:

 • Isporuke robe koja nije naručena
 • Isporuke robe kojoj je istekao rok trajanja
 • Isporuke robe koja ima grešku ili oštećenje koja nisu nastala u transportu

Opravdanost povrata

Ukoliko je zahtjev za povratom opravdan, Prodavatelj će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, Kupcu vratiti sredstva na račun koji je Kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod novim u razumnom rok u od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu Prodavatelja.

Ukoliko Prodavatelj nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen Kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Naručivanje

Roba se naručuje elektronski, putem tzv. Internet trgovine. Odabirom gumba ‘Dodaj u košaricu’ željeni proizvod se sprema u potrošačku košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe.

Prodavatelj će bez odgode elektroničkim putem, posebnom elektroničkom porukom, potvrditi primitak elektroničke poruke koja sadrži ponudu ili prihvat ponude za sklapanje ugovora.

Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca putem telefona ili e-maila po pitanju zamjene ili otkazivanja naručenog proizvoda. Svi ostali dostupni proizvodi biti će isporučeni.

Informiranje Kupca

U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Kupac pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima robe ili usluge, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu isporuke robe ili pružanju usluga te načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje, jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo Kupca na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima.

Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a, te trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.

Načini plaćanja

 1. Kreditna kartica – U Internetskoj trgovini naručenu robu Kupac može platiti kreditnom, odnosno debitnom karticom preko sustava WSPAY s American Express (do 4 rate), Diners (do 12 rata), Visa, Maestro ili MasterCard karticama ili putem PayPal-a. Platitelj mora biti osoba ili organizacija koja je vlasnik kreditne kartice. U slučajevima kada vlasnik kartice nije državljanin Hrvatske, i u slučajevima kada primalac i platitelj nisu ista osoba, Prodavatelj pridržava pravo na dodatno provjeravanje identiteta platitelja i primanja pisane izjave preko e-pošte ili telefaksa da je platitelj suglasan s plaćanjem naručene robe. Nakon odašiljanja narudžbe s ovim načinom plaćanja ne može se promijeniti sadržaj narudžbe, konačni iznos, adresa za dostavu i drugi dogovoreni uvjeti.
 2. Plaćanje po predračunu – Ukoliko Kupac naručenu robu plaća po predračunu, Prodavatelj će na elektronsku adresu primatelja računa poslati predračun sa svim podacima za uplatu. Po primitku sredstava na račun Prodavatelja, roba će biti poslana na adresu za dostavu.

Sve do potpunog plaćanja proizvoda iz pojedinačne narudžbe, naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavatelja čak i onda kada su već bili dostavljeni kupcu.

U slučaju neplaćanja odnosno nepotpunog plaćanja, Prodavatelj ima pravo od Kupca zahtijevati vraćanje proizvoda u besprijekornom stanju (proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u originalnoj neotvorenoj ambalaži).

Reklamacije i garancije

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute putem pošte na adresu Prodavatelja Dispomed promet d.o.o., Podolje 9, 10000 Zagreb odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Prodavatelja: info@dermacare.hr  te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana koji rok počinje teći od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, rok iz st.1. počinje teći od dana kad je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ukoliko Kupac jednostrano raskida ugovor, o svojoj odluci je dužan obavijestiti Prodavatelja pisanim putem, u naprijed navedenom roku, te sam snositi izravni trošak povrata proizvoda prodavatelju.

Kupac može raskinuti Ugovor putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave poslane na e-mail, adresu ili telefaks Prodavatelja u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail i podatke o naručenom ili primljenom proizvodu.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu.
U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. U slučaju jednostranog raskida Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac je dužan isporučenu robu vratiti Prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja.

Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten.

Kupljene proizvode Kupac je dužan vratiti Prodavatelju bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana obavijesti Prodavatelju o raskidu kupoprodajnog ugovora.

Vraćeni Proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Ako je paket kojim su stigli proizvodi do Kupca fizički oštećen, u njemu manjka sadržaj i paket je otvoren, Kupac treba započeti postupak reklamacije.

U slučaju tehničke neispravnosti baze podataka ili nenamjernih pogrešaka u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na dermacare-centar.com Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Gubitak prava na jednostrani raskid ugovora

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora Ugovora:

 • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financisjkom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Zaštita privatnosti

Osobni podaci Kupaca pribavljeni putem Internetske trgovine zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci Kupaca biti će upotrebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koji su predmet ovih Općih uvjeta. Osobni podaci mogu biti upotrjebljeni i za informiranje Kupaca o ponudama proizvoda i druge slične komunikacije. Svi se podaci o korisnicima i Kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Kupac je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja.

Kupac jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te prihvatom ovih općih uvjeta potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka u gore navedene svrhe.

Unos i prijenos osobnih podataka

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava WSpay™ sustav za on line autorizaciju kreditnih karica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Elektronska komunikacija

Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca obavlja se elektronskim putem.

Kupac prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su mu dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Ukoliko se Kupac prijavi na newsletter daje Prodavatelju suglasnost da ga elektronskim putem uključi u promotivne i ostale aktivnosti.

Prodavatelj je ovlašten koristiti elektroničku poštu u svrhu slanja neželjene elektroničke komunikacije (netraženog komercijalnog priopćenja) samo uz prethodni izričiti pristanak osobe kojoj je takva vrsta komunikacije namijenjena a u skladu sa Zakonom kojim se uređuje područje telekomunikacija.

Obavijest o kolačićima (eng. COOKIES)
Internet stranica dermacare.hr koristi se kolačićima (eng. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i spremanje podataka o narudžbama Kupaca. Kupac se nastavkom pregleda web stranice dermacare.hr slaže s korištenjem kolačića. Ukoliko Kupac ne pristaje na upotrebu kolačića, dužan je iste onemogućiti putem individualnih opcija, prateći upute ovisno o pregledniku/pretraživaču kojeg Kupac koristi.

Rješavanje sporova

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu

Narudžbe na DermaCare web shopu možete platiti s kreditnim karticama

AmericanExpress50 ax_jamstvo Diners50 Maestro50 mastercard_securecode MasterCard50 Visa50 wsPayLogo-106x50discover_50 verified_by_visaPP_Acceptance_Marks_for_LogoCenter_76x48