OPCI UVJETI.jpg

Opći uvjeti

Opći uvjeti

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, prava na raskid ugovora, uvjete dostave, zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka i druga pitanja vezana uz Internetsku trgovinu. Sastavni dio ovih Općih uvjeta su Politika privatnosti Prodavatelja i Pravila programa vjernosti

Nositelj svih prava na internet stranici dermacare.hr je trgovačko društvo DISPOMED PROMET d.o.o., Zagreb, Podolje 9 (dalje u tekstu: „Prodavatelj“). Prodavatelj putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Internet trgovine (dalje u tekstu: Internet trgovina). Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Internet trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o kupoprodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između Kupca i Prodavatelja.

Kupac je dužan prije kupnje upoznati se s ovim Uvjetima te iste provjeravati prilikom svake posjete predmetne Internet stranice, kako bi bio upoznat sa svim pravima i obvezama. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku narudžbe proizvoda.

Prodavatelj pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obveze prethodne najave te ne odgovara ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja na internet stranici dermacare.hr.

Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.

Prodavatelj pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Internet trgovine u svako doba bez obveze prethodne najave te ne odgovara ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na internet stranici dermacare.hr

Prodavatelj pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Internet trgovine u svako doba bez obveze prethodne najave, uključivo i djelomično i u potpunosti ograničavanje pristupa kao i pružanje određenih usluga Kupcima koji krše odredbe ovih Uvjeta.

Korištenje usluga Internet trgovine odobrava se isključivo punoljetnim, poslovno sposobnim osobama. Uporaba i korištenje Internet trgovine od strane djece, maloljetnih osoba te osoba kojima je poslovna sposobnost oduzeta u pogledu sklapanja pravnih poslova nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Prodavatelj ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Prihvaćanje Općih uvjeta

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 110/15 – dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini („Narodne novine“ broj 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14 – dalje u tekstu: ZET), Zakonom o uslugama („Narodne novine“ broj 80/11 – dalje u tekstu: ZU) i Zakonom o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 – dalje tekstu: ZOO), te zajedno sa podacima objavljenim na Internet stranici dermacare.hr predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP.

Korištenjem dermacare.hr smatra se da je Kupac upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranice ili Kupac nije pročitao Opće uvjete.

Prihvaćanjem Općih uvjeta Kupac prihvaća i sudjelovanje u Programu vjernosti te Pravila programa vjernosti. Kupac je u mogućnosti u bilo kojem trenutku otkazati svoje sudjelovanje u Programu vjernosti na način predviđen Pravilima programa vjernosti.

Prodavatelj

Prodavatelj je društvo Dispomed Promet d.o.o., koji posluje pod trgovačkim imenom DermaCare i koji putem Internetske trgovine prodaje proizvod Kupcu.

Dispomed promet d.o.o.Podolje 9, 10000 Zagreb

Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080462959

OIB: 53924099291

EUVAT: HR53924099291
MB:01735241

Kontakt e-mail: info@dermacare.hr; dpo@dermacare.hr

Kontakt telefon: 00385 (0) 1 3773 446

Kupac

Kupac je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internetske trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja Prodavatelja, a koji čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavatelja i Kupca.

Kupac je osoba koja odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati putem pružatelja platne usluge i pošalje narudžbu Prodavatelju.

Ugovor o kupoprodaji

Ugovor o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenika da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.

Odricanje od odgovornosti

Korištenje

Prodavatelj ne odgovara za štetu koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice dermacare.hr, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Kupcu ili Posjetitelju stranice u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.

Uređaji

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na mrežne stranice dermacare.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja mrežne stranice dermacare.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.

Troškovi korištenja

Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge Internet trgovine na dermacare.hr ne uključuju troškove koje Kupci snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine.

Točnost osobnih podataka

Prilikom korištenja dermacare.hr Internet stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi.

Slike i opisi

Prodavatelj ne odgovara za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na dermacare.hr. Internet trgovina zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda Prodavatelj ne odgovara. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na mrežnim stranicama dermacare.hr, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Cijene

Sve cijene su izražene u Kunama (Kn) i Eurima (€) i uključuju PDV.
Prodavatelj pridržava pravo promjene cijena ako nije navedeno drugačije (slučaj akcija i posebnih popusta). Cijene važe u trenutku slanja ponude i nemaju unaprijed određeno važenje. Cijene vrijede u slučaju plaćanja s dolje navedenim načinima plaćanja i pod uvjetima navedenima u Općim uvjetima. Cijene vrijede samo za elektronsku narudžbu proizvoda putem internet trgovine.

Dostava

Proizvode dostavlja GLS dostavna služba te je raspoloživa na cjelokupnome teritoriju Republike Hrvatske.

Cijena dostave ne obračunava se prema težini paketa i naplaćuje se u paušalnome iznosu od 37,67 kn s PDV-om i navedena je u pregledu košarice prije izvršenja plaćanja. Za narudžbe preko 339,05 kn s PDV-om dostava je besplatna (vrijedi samo za područje Republike Hrvatske).

Promjena cijene dostave uvođenjem eura

Cijena dostave ne obračunava se prema težini paketa i naplaćuje se u paušalnome iznosu od 5,00 € s PDV-om i navedena je u pregledu košarice prije izvršenja plaćanja. Za narudžbe preko 45,00 € s PDV-om dostava je besplatna (vrijedi samo za područje Republike Hrvatske).

Rok isporuke je od tri do deset radnih dana od primitka uplate Kupca.

Rok dostave počinje od trenutka kad Prodavatelj zaprimi uplatu ili bude odobrena autorizacija kreditnih kartica. Subote, nedjelje i državni blagdani i praznici ne računaju se u rok dostave.

Naručeni proizvod zapakiran je na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnome radniku, te odbiti preuzeti isporučenu robu na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka tijekom dostave, te ako kupac nakon 30 dana od izvršenja plaćanja za narudžbu ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti prodavatelja kako bi isti mogao pronaći pošiljku ili poslati zamjensku. Ukoliko kupac ne podigne pošiljku od dostavne službe u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća prodavatelju. Ako kupac zatraži ponovnu dostavu, prodavatelj ima pravo zaračunati dostavu. Račun se dobiva s dostavljenim proizvodom.

Za više informacija o dostavi ili statusu pošiljke Kupac može dobiti informacije na tel: 00 385 1 3773 442 ili putem e-mail adrese: info@dermacare.hr

Pregled prilikom preuzimanja

Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod, to jest:

  • provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah prigovoriti dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.

Isporuka nenaručenog proizvoda

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.

Primitak pošiljke

Pod dostavom, odnosno, primitkom proizvoda smatra se predaja proizvoda obuhvaćenih narudžbom u posjed Kupcu ili trećoj osobi koju je odredio Kupac. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (jamstveni list, obavijest o proizvodu, upute za korištenje proizvoda, tehnička uputa, izjava o sukladnosti i drugo) i račun. Primitkom proizvoda Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled te da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.

Odbijanje preuzimanja

Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda kupljenih putem Internetske trgovine odnosno elektroničkim putem sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, u svakodobno važećem tekstu tih propisa.

Naručivanje

Roba se naručuje elektronski, putem tzv. Internet trgovine. Odabirom gumba ‘Dodaj u košaricu’ željeni proizvod se sprema u potrošačku košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe.

Prodavatelj će bez odgode elektroničkim putem, posebnom elektroničkom porukom, potvrditi primitak elektroničke poruke koja sadrži ponudu ili prihvat ponude za sklapanje ugovora.

Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca putem telefona ili e-maila po pitanju zamjene ili otkazivanja naručenog proizvoda. Svi ostali dostupni proizvodi biti će isporučeni.

Informiranje Kupca

U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Kupac pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima robe ili usluge, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu isporuke robe ili pružanju usluga te načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje, jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo Kupca na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima.

Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a, te trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.

Načini plaćanja

  1. Kreditna kartica – U Internetskoj trgovini naručenu robu Kupac može platiti kreditnom, odnosno debitnom karticom preko sustava WSPAY s Diners (do 12 rata), Visa, Maestro ili MasterCard karticama ili putem PayPal-a. Platitelj mora biti osoba ili organizacija koja je vlasnik kreditne kartice. U slučajevima kada vlasnik kartice nije državljanin Republike Hrvatske, i u slučajevima kada primalac i platitelj nisu ista osoba, Prodavatelj pridržava pravo na dodatno provjeravanje identiteta platitelja i primanja pisane izjave preko e-pošte ili telefaksa da je platitelj suglasan s plaćanjem naručene robe. Nakon odašiljanja narudžbe s ovim načinom plaćanja ne može se promijeniti sadržaj narudžbe, konačni iznos, adresa za dostavu i drugi dogovoreni uvjeti.
  2. Plaćanje bankovnom transakcijom – Ukoliko Kupac plaća naručenu robu putem bankovne transakcije, Prodavatelj će na elektronsku adresu Kupca poslati sve podatke potrebne za uplatu. Po primitku sredstava na račun Prodavatelja, roba će biti poslana na adresu za dostavu.

Prigovor potrošača

Sukladno članku 10. ZZP-a, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute putem pošte na adresu Prodavatelja Dispomed promet d.o.o., Podolje 9, 10000 Zagreb odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Prodavatelja: info@dermacare.hr te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Kupac je dužan u svom prigovoru navesti način na koji želi primiti obavijest i odgovor na prigovor iz stavka 1. te jamči za ispravnost dostavljenih podataka za dostavu obavijesti i odgovora. Ukoliko Kupac ne dostavi ispravne podatke za dostavu obavijesti i odgovora na Prigovor, Prodavatelj ne može snositi odgovornost za nemogućnost dostave Prigovora Kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora (članak 72. ZZP)

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana koji rok počinje teći od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, rok iz stavka 1. počinje teći od dana kad je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Kupac može raskinuti Ugovor putem jednostrane izjave o raskidu koju može pronaći ovdje, ili bilo kakve nedvosmislene pisane izjave poslane Prodavatelju putem e-maila, poštanske pošiljke ili telefaksa u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail, broj narudžbe i podatke o naručenom ili primljenom proizvodu.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu.
U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca iz članka 72. ZZP, Kupac je dužan isporučenu robu vratiti Prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja Dispomed promet d.o.o., Podolje 9, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac uputio prodavatelju Izjavu o jednostranom raskidu ugovora.

Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. ZZP, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten.

Vraćeni Proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Ako je paket kojim su stigli proizvodi do Kupca fizički oštećen, u njemu manjka sadržaj i paket je otvoren, Kupac treba o tome bez odgode obavijestiti Prodavatelja.

U slučaju tehničke neispravnosti baze podataka ili nenamjernih pogrešaka u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na dermacare.hr. Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Gubitak prava na jednostrani raskid ugovora (članak 79. ZZP)

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

  • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
  • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
  • drugih razloga predviđenih člankom 79. ZZP, ako bi moglo doći do njihove primjene u pojedinom slučaju.

Zaštita privatnosti

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svojih Kupaca i korisnika Internetske stranice, uključujući Internetsku trgovinu

Prodavatelj kao voditelj obrade podataka, prikuplja samo one osobne podatke koje Kupci / korisnici sami dostave i koji su nužni radi ostvarenja svrhe u koju su dani. Prikupljeni osobni podaci koriste se u svrhu prodaje proizvoda putem Internetske trgovine odnosno elektroničkim putem, dostave kupljenih proizvoda, odgovaranja na upite Kupaca / korisnika, stupanja u kontakt s Kupcima / korisnicima i unaprjeđivanja proizvoda i usluga Prodavatelja, kao i u druge podudarne svrhe. Kupac/korisnik dostavom svojim osobnih podataka izjavljuje svoju suglasnost s njihovim prikupljanjem, obradom, korištenjem i, kada je zajamčen adekvatan stupanj zaštite osobnih podataka, prosljeđivanjem u skladu sa ciljem i svrhom zbog kojih podaci dostavljeni Prodavatelju, kao i u skladu s pozitivnim nacionalnim propisima.

Svi prikupljeni osobni podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima i poslovnim partnerima kojima su ti podaci nužni u prethodno navedene svrhe. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti i tajnosti osobnih podataka.

Kupac/korisnik ima pravo na pristup osobnim podacima osobnim podacima koje je dostavio prodavatelju i pravo na njihov ispravak, kao i ostala prava predviđena Općom uredbom o zaštiti podataka. Više informacija o pravima ispitanika glede njihovih osobnih podataka i o načinu kako Prodavatelj obrađuje osobne podatke moguće je pronaći u Politici privatnosti Prodavatelja koja je dio ovih Općih uvjeta.

Unos i prijenos osobnih podataka

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava WSpay™ sustav za on line autorizaciju kreditnih kartica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Elektronska komunikacija

Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca obavlja se elektronskim putem.

Kupac prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su mu dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Prodavatelj je ovlašten, sukladno odredbama Zakona o elektroničkoj komunikaciji (NN 73/2008., 90/2011., 133/2012., 80/2013., 71/2014., 72/2017) upotrebljavati podatke o adresi elektroničke pošte koju je pribavio od Kupca u svrhu prodaje proizvoda i usluga, za izravnu promidžbu i prodaju isključivo vlastitih sličnih proizvoda ili usluga, u slučaju da Kupac nije unaprijed odbio takvu uporabu podataka. Prodavatelj će osigurati da Kupac ima jasnu i nedvojbenu mogućnost besplatnog i jednostavnog prigovora na takvu uporabu podataka o adresi elektroničke pošte prigodom njihova prikupljanja i prigodom zaprimanja svake elektroničke poruke.

Više informacija na koji način Prodavatelj obrađuje osobne podatke moguće je pronaći u Politici privatnosti Prodavatelja koja je sastavni dio ovih Općih uvjeta.

Rješavanje sporova

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu

Ova web stranica koristi kolačiće

Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge.

Nužni

Za postavke

Statistički

Marketinški