Pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja „JANE IREDALE – #purepressedizazov“

( u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“)

                                                        Organizator i svrha Nagradnog natječaja

 

Organizator Nagradnog natječaja je društvo DISPOMEDPROMET d.o.o., Podolje 9, Zagreb, OIB: 53924099291 (dalje kraće: Organizator).

 

Svrha priređivanja Natječaja je promocija i unaprjeđenje prodaje proizvoda robne marke „JANE IREDALE PUREPRESSED BASE“.

Trajanje i mjesto održavanja Nagradnog natječaja

Nagradni natječaj se održava od 16.4.2021. u 0:00 do 16.6.2021. u 23:59, na području Republike Hrvatske.

Objava pravila Nagradnog natječaja

 Pravila Nagradnog natječaja (dalje kraće: „Pravila“) bit će objavljena na službenoj Internet stranici http://www.dermacare.hr prije početka Nagradnog natječaja te će biti vidljiva tijekom cijelog trajanja Nagradnog natječaja.

 

Uvjeti sudjelovanja u Nagradnom natječaju i ograničenja 

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju i pravo na nagradu imaju sve poslovno sposobne fizičke osobe, starije od 18 godina, sa stalnim prebivalištem i poštanskom adresom u Republici Hrvatskoj, koje zadovoljavaju uvjete korištenja Instagrama: @janeiredalehrvatska  i koji imaju otvoren profil na Instagramu. (dalje kraće: „sudionik“).

Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su zaposlenici Organizatora i članovi njihovih užih obitelji te svi ostali zaposleni ili u bilo kakvom odnosu s Organizatorom.

Pojedinci koji ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u Nagradnom natječaju ili postupaju protivno ovim Pravilima, neće biti uključeni u Nagradni natječaj.

Svaki sudionik je isključivo odgovoran za sadržaj fotografije koju objavi. Nije dopušteno objavljivati sadržaj koji vrijeđa prava trećih osoba ili je nedoličan, vulgaran, nepristojan ili nezakonit. Nije dopušteno lažno se predstavljati u svrhu prijevare ili obmane niti sudjelovanjem kršiti odredbe važećih zakona i propisa. Organizator zadržava pravo isključiti sudionika iz Nagradnog natječaja.

 

Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju 

Za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, na Instagram stranici @janeiredalehrvatska i to na web adresi https://www.instagram.com/janeiredalehrvatska/?hl=hr (dalje kraće: „Instagram stranica“) će se objaviti poziv / post za sudjelovanje u Nagradnom natječaju. 

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je, tijekom trajanja Nagradnog natječaja, na otvorenom Instagram profilu sudionika učitati fotografiju lica na kojoj je jedna strana lica prekrivena JANE IREDALE PUREPRESSED BASE puderom a druga strana lica ne sadrži puder. Ispod fotografije je potrebno unijeti tekst zašto sudionik voli JANE IREDALE PUREPRESSED BASE puder.

Fotografija mora imati oznaku @janeiredalehrvatska, te hashtagove #janeiredalehrvatska #cleanbeauty #purepressedizazov

Isti sudionik se može prijaviti na Nagradni natječaj samo jednom.

Organizator ne snosi odgovornost ako sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije pristupiti Nagradnom natječaju.

U odabiru dobitnika Nagradnog natječaja sudjeluju sve fotografije koji ispunjavaju gore opisane uvjete te su učitane na otvorenim Instagram profilima sudionika do 16.6.2021. u 23:59 sati.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju, sudionik kao autor prijavljene fotografije prenosi na Organizatora neisključivo pravo korištenja svake prijavljene fotografije u promotivne svrhe, uz navođenje imena autora, i to vremenski, prostorno i sadržajno neograničeno, bez posebne naknade, osim nagrade na koju ima pravo ukoliko je sudionik dobitnik Nagradnog natječaja.

 

Nagradni fond za tri pobjednika

  1. NAGRADA – proizvodi jane iredale u vrijednosti do 2,000.00 kn. i Skin Omegas+ brenda Advanced Nutritione Programme u vrijednost 552,00 kn
  2. NAGRADA – srebrna ogrlica u dva niza – Prahir Fine Jewlery, vrijednost ogrlice 1100,00 kn i PurePressed Base puder po izboru u vrijednosti 290,00 kn
  3. NAGRADA – APRIL MAJICA brenda A’marie u vrijednosti 530.00 kn i PurePressed Base puder po izboru, vrijednosti 290,00 kn

Svaki pojedini sudionik može osvojiti najviše jednu nagradu tijekom Nagradnog natječaja.

U slučaju da se u Nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

Navedene nagrade nisu zamjenjive za novac, druge proizvode i/ili usluge niti prenosive na drugu osobu.

 

 Odabir dobitnika Nagradnog natječaja 

U obzir za odabir dobitnika ulaze samo sudionici koji su učitali fotografiju prema kriterijima iz točke 3. ovih Pravila.

Dobitnika Nagradnog natječaja odabrati će stručni žiri prema kriteriju kreativnosti korisnika 4 dana od završetka Nagradnog natječaja.

ČLANOVI ŽIRIJA

  1. Jelena Batić, CEO brenda jane iredale
  2. Sabina Šarić Novak, glavni edukator brenda jane iredale, Clean Beauty make up artist
  3. Simona Antonović, make up artist
  4. Matea Rozina Nikšić, glavna urednica online lifestyle magazina FASHION.HR
  5. Ana Petričić Gojanović, direktorica PR i kreativne agencije PRiredba
  6. John Pavlish, fotograf

 

.Odabir dobitnika Nagradnog natječaja održat će se u prostorijama Organizatora, na adresi Dispomed Promet d.o.o., Podolje 9, 10 000 Zagreb, odnosno, u slučaju potrebe putem video poziva sudionika žirija.

Rezultati Nagradnog natječaja su konačni, bez mogućnosti žalbe.

 

Obavijest o dobitku i preuzimanje nagrade

Odabir dobitnika prikazat će se u Instagram live prijenosu na profilu @janeiredalehrvatska. Ime dobitnika će također biti objavljeno na Internet stranici DermaCare i na Instagram stranici najkasnije 7 dana od dana odabira dobitnika.

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i prezime mogu objaviti na Internet stranici DermaCare i na Instagram stranici, u svrhu transparentnosti prilikom proglašenja dobitnika.

Nakon objave dobitnika, Organizator će objavom na Instagram stranici pozvati iste da dostave i podatke za uručenje / dostavu nagrada, koji uključuju ime i prezime, adresu prebivališta, broj mobitela / telefona i e-mail adresu, u inbox Instagram stranice, odnosno putem poruke na istoj stranici. Ukoliko se dobitnik ne odazove na poziv za dostavom podataka u roku od mjesec dana, smatrat će se da se odrekao nagrade te će ista će biti uručena prvom sljedećem sudioniku koji ispunjava kriterije iz točke 3. ovih Pravila.

Nagrade će dobitnicima biti dostavljene na adresu koju je ustupio Organizatoru putem poruka na Instagram stranici @janeiredalehrvatska . Rok za dostavu nagrada dobitnicima je tjedan dana od datuma objave dobitnika. Organizator ne snosi odgovornost za dostavu nagrada putem poštanskih pošiljki, za štetu, kašnjenje ili gubitak tijekom transporta.

Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku.

U slučaju nemogućnost dostave nagrade na adresu prijavljenu Organizatoru ili ne preuzimanja nagrade, smatra se da se dobitnik odrekao prava na preuzimanje nagrade.

Suglasnost s pravilima

Sudionici sudjelovanjem u Nagradnom natječaju potvrđuju da su upoznati s i Pravilima i uvjetima sudjelovanja u Nagradnom natječaju.

Zaštita i obrada osobnih podataka

Osobne podatke sudionika Nagradnog natječaja obrađuje Organizator u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka. Organizator se obvezuje prilikom provedbe Nagradnog natječaja s prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

Osobni podaci sudionika Nagradnog natječaja, a koje su sudionici sami ustupili, pod čime se pogotovo podrazumijevaju ime i prezime, adresa prebivališta, broj mobitela / telefona i e-mail adresa, obrađuju se u svrhu provedbe Nagradnog natječaja, marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj, u svrhu obavještavanja sudionika o ishodu Nagradnog natječaja, objave imena dobitnika nagrada i dostave nagrada dobitnicima.

Sudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju daje suglasnost Organizatoru za obradu osobnih podataka u svrhe navedene ovim Pravilima, a od strane osoba koje sudjeluju u provedbi Nagradnog natječaja i dostavi nagrada dobitnicima.

Prikupljeni osobni podaci sudionika čuvat će se do završetka Nagradnog natječaja te 2 mjeseca  po završetku Nagradnog natječaja, nakon čega će biti trajno obrisani. Svaki sudionik, u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, ima pravo na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade svojih osobnih podataka, pravo na ulaganje prigovora na obradu podataka i pravo na dobivanje informacije obrađuju li se osobni podaci sudionika te pristup tim podacima. Prigovor na obradu osobnih podataka Sudionik može podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Sudionici mogu svoja prava ostvariti obraćanjem službeniku za zaštitu osobnih podataka Organizatora, na email adresu: dpo@dermacare.hr

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Organizatora navedenu u točki 1. ovih Pravila, kada se osobni podaci obrađuju temeljem privole. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Odricanje od odgovornosti

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koju može pretrpjeti sudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju ili putem osvajanja nagrade. Organizator ne preuzima odgovornost za tehničke probleme prilikom prijenosa podataka elektroničkim putem.

Instagram se potpuno odriče od odgovornosti glede provedbe Nagradnog natječaja. Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagram-om, Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Podaci koje ustupaju sudionici Nagradnog natječaja daju se isključivo za potrebe natječaja Organizatoru, a ne Instagramu te sudionici sudjelovanjem u Nagradnom natječaju potvrđuju da su suglasni s ustupanjem osobnih podataka Organizatoru.

Mogućnost prekida Nagradnog natječaja

Organizator zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti Nagradni natječaj ako se Nagradni natječaj ne bude mogao provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, bugove, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prijevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Organizatora, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu Nagradnog natječaja.

Sporovi

Organizator zadržava pravo odluke o svim pitanjima vezanima za Nagradni natječaj. U slučaju bilo kakve sumnje o ispunjavanju uvjeta Nagradnog natječaja od strane sudionika, teret dokaza leži na sudioniku.

Za rješavanje eventualnih sporova između Organizatora i sudionika Nagradnog natječaja ili dobitnika nagrade nadležan je sud u Zagrebu.

Izmjene Pravila

Organizator zadržava pravo promijeniti ova Pravila, o čemu će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na Instagram stranici.

U Zagrebu, 16.4.2021.

Odgovori

Povezani članci

MAKE UP

Must have trend: Izgled blistave i zdrave kože